Selecteer een pagina
kleischuur biologisch eten vegetarisch gouda

Persoonlijke gegevens worden door ons zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Hierbij houden wij ons aan de eisen die de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) stelt. Restaurant De Kleischuur is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking op de website. Omdat onze gegevensverwerkingen binnen de wettelijke vrijstellingsregelingen vallen, zijn deze niet aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP). In dit privacy statement leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en voor welke doeleinden.

Dit privacy statement is voor het laatst aangepast op 30 mei 2018.

VASTLEGGEN EN VERWERKING VAN GEGEVENS

Door het gebruiken van onze website kun je bepaalde gegevens bij ons achterlaten. Wij verzamelen en slaan gegevens op waarvan je kiest om die vrijwillig aan ons te verstrekken. Dit kunnen persoonsgegevens zijn. Persoonsgegevens kun je zowel op actieve als op passieve wijze aan ons verstrekken. Bij actief verstrekte gegevens gaat het om gegevens die je zelf op de website invult of bijvoorbeeld per e-mail aan ons toestuurt. Daarnaast kunnen er op de website automatisch gegevens worden opgeslagen, soms zonder dat je je daarvan bewust bent. In dat geval gaat het om passief verstrekte gegevens. In deze privacy statement vind je welke actief en passief verstrekte gegevens precies worden verwerkt en voor welke doeleinden. Gegevens die niet langer nodig zijn worden verwijderd. Je hebt het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van uw gegevens. Zie hiervoor de contactgegevens onderaan deze privacy statement. Om misbruik en/of fraude te voorkomen kunnen wij je daarbij vragen om je adequaat te identificeren.

 

OFFERTEAANVRAGEN

Indien je een offerteaanvraag bij ons doet, dan slaan wij de gegevens op die noodzakelijk zijn voor de afwikkeling van jouw offerteaanvraag. Wij gebruiken deze gegevens om contact met je op te nemen naar aanleiding van jouw informatieaanvraag.

 

E-MAIL

Als je een contactformulier op de website invult of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die je ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van jouw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording of afhandeling daarvan.

 

VERSTREKKING AAN DERDEN

Wij verstrekken de door jou aan ons verstrekte gegevens niet aan derden, tenzij dit noodzakelijk is in het kader van een overeenkomst die je met ons sluit of wanneer dit wettelijk verplicht is. In een geval van een vermoeden van fraude of misbruik van onze website kunnen wij persoonsgegevens bovendien aan de bevoegde autoriteiten overhandigen.

 

NIEUWSBRIEF

Wij bieden een nieuwsbrief waarmee we geïnteresseerden willen informeren over onze producten, diensten en aanverwante zaken. Jouw e-mailadres wordt alleen met jouw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat bovendien een link waarmee je je kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.

 

BEVEILIGING VAN GEGEVENS

Wij maken gebruik van passende veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot persoonsgegevens.

 

KLIKGEDRAG EN BEZOEKGEGEVENS

Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name het IP-adres van uw computer, de eventuele gebruikersnaam, het tijdstip van opvraging en de gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Wij proberen deze gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren. Wij verstrekken deze gegevens niet aan derden.

 

GEBRUIK VAN COOKIES

Wij maken op onze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van de website wordt meegestuurd en door jouw browser op de harde schijf van jouw computer wordt opgeslagen. Daarmee kunnen wij onder andere verschillende opvragingen van pagina’s van de website combineren en het gedrag van gebruikers analyseren. Je kunt het gebruik van deze cookies weigeren, hoewel dit de functionaliteit en het gebruiksgemak van de website kan beperken.

 

Alle cookies op onze website beschouwen wij als noodzakelijk en zullen altijd worden ingeladen. Indien u wenst deze cookies uit te schakelen kun u de Google Analytics Opt-out Browser Add-on gebruiken. Deze Add-on voorkomt dat informatie over bezoekactiviteit wordt gedeeld met Google Analytics.

 

Ook kun je cookies ten alle tijden eenvoudig zelf blokkeren en verwijderen via jouw internetbrowser. Je kunt je internetbrowser zodanig instellen dat je een bericht ontvangt als er een cookie wordt geplaatst. Je kunt ook aangeven dat bepaalde cookies niet geplaatst mogen worden. Bekijk voor deze mogelijkheid de helpfunctie van uw browser. Als je de cookies in jouw browser verwijdert, kan dat gevolgen hebben voor het prettig gebruik van deze website.

 

Wees er wel van bewust dat als je geen cookies wilt, wij niet meer kunnen garanderen dat onze website helemaal goed werkt. Het kan zijn dat enkele functies van de site verloren gaan of zelfs dat u de website helemaal niet meer kunt bezoeken.

 

DIENSTEN VAN GOOGLE

Onze website maakt gebruik van bepaalde diensten van Google waarbij gebruik kan worden gemaakt van cookies en andere technieken, zoals Google Analytics, om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van jouw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op hun servers in de Verenigde Staten.

 

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Waar mogelijk hebben wij de diensten van Google zoveel mogelijk geanonimiseerd.

 

SAMENWERKING MET DERDEN

Qabana is de host van de website. Alle gegevens die je via de site ter beschikking stelt worden opgeslagen op de servers van Qabana. Qabana heeft de benodigde beveilingstechnieken toegepast en het is hen op grond van de verwerkingsovereenkomst verboden gegevens in te zien dan wel te verstrekken aan derden tenzij zij hier op grond van een wettelijk voorschrift toe gehouden zijn.

Ons boekingssysteem verloopt via tablebooker.be. Alle gegevens die je via de bookingsmodule ter beschikking stelt worden opgeslagen op de servers van Tablebooker. Tablebooker heeft de benodigde beveilingstechnieken toegepast en het is hen op grond van de verwerkingsovereenkomst verboden gegevens in te zien dan wel te verstrekken aan derden tenzij zij hier op grond van een wettelijk voorschrift toe gehouden zijn.

Ook is het mogelijk contact op te nemen via WhatsApp. WhatsApp is zelf verantwoordelijk voor het verwerken van jouw persoonsgegevens, daar verwijs ik je graag naar de privacyverklaring van WhatsApp voor meer informatie.

 

BEWAREN PERSOONLIJKE GEGEVENS

Gegevens verstrekt ten behoeve van het verwerken van een bestelling, actie of prijsvraag worden maximaal 7 jaar bewaard zoals wettelijk verplicht is. Heb je jezelf aangemeld voor de nieuwsbrief, dan blijven deze gegevens bewaard tot je jezelf afmeldt voor de nieuwsbrief. Correspondentie bewaar ik maximaal 3 jaar voor naslag.

 

JOUW GEGEVENS INZIEN

Je hebt altijd het recht om de door Restaurant De Kleischuur opgeslagen persoonlijke gegevens op te vragen, te corrigeren en/of te laten verwijderen. Stuur hiervoor een email met je verzoek naar . Via deze mail kun je ook contact opnemen als je bezwaar wil maken tegen de verwerking van je persoonlijke gegevens.

 

Heb je jezelf aangemeld voor de nieuwsbrief, en stel je hier niet langer prijs op, dan kun je jezelf altijd uitschrijven via de link in de nieuwsbrief. In elke nieuwsbrief staat ook een link om je persoonlijke gegevens na te kijken en te corrigeren.

 

AUTORITEIT PERSOONSGEGEVENS

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) houdt toezicht op de naleving van de privacywetgeving. Heb je een klacht over het gebruik van je persoonlijke gegevens door Restaurant De Kleischuur en kom je er met mij niet uit? Dan kun je terecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

DATALEK MELDING

Per 1 januari 2016 ben ik, als onderneemster, verplicht om bij datalekken melding te maken bij de autoriteit persoonsgegevens. Een datalek is een beveiligingsincident waarbij er sprake is van toegang tot of vernietiging, wijziging of vrijkomen van persoonsgegevens zonder dat dit de bedoeling is. Bij een datalek moeten persoonsgegevens verloren zijn gegaan of onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens moet niet uit te sluiten zijn. In het geval van een dergelijke datalek zal ik mijn klanten hiervan ook op de hoogte stellen door middel van een e-mail.

 

WIJZIGING PRIVACY STATEMENT

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacy statement. Het verdient daarom aanbeveling om deze privacy statement geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzingen op de hoogte bent.

 

CONTACTGEGEVENS

Restaurant De Kleischuur

Vest 2

2801 VC Gouda

 

Voor vragen, opmerkingen of andere zaken ben ik telefonisch bereikbaar tijdens de openingstijden van het restaurant. Buiten deze tijden en niet-telefonisch contact ben ik ook bereikbaar via:

 

(0182) 359 084